Huế – Di sản văn hoá thế giới, năm năm nhìn lại

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

song-huongNăm năm quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá Thế giới (12-1993 -12-1998), Di tích Cố đô Huế là di sản thứ 410 của Thế giới. Di sản văn hoá Huế đã và đang thu hút sự quan tâm của các độc giả, các nhà hảo tâm, những người làm công tác văn hoá khắp mọi nơi trong nước và Thế giới.

Di sản Văn hoá Huế được hình thành từ 3 bộ phận di sản vật thể, di sản phi vật thể và cảnh quan môi trường. Năm năm qua, mà nói xa hơn là 18 năm qua từ khi cựu Tổng giám đốc UNESCO Ngài B’Row phát động cuộc vận động quốc tế về bảo tồn di sản đặt ra mục tiêu cho công cuộc bảo tồn ở Huế. Đúng như nhận định của ngài Richard Engelhardt, cố vấn Văn hoá của UNESCO ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đại diện Tổng giám đốc UNESCO: “Chúng ta có thể tuyên bố rằng: tình trạng cứu nguy khẩn cấp của di tích cố đô Huế đã đi qua.

Khu di sản thế giới của Huế ở trong tình trạng an toàn và được bảo quản tốt”. Chúng tôi có thể đảm bảo với cộng đồng quốc tế rằng, xét trên cơ sở liên quan liên tục mà tất cả các du tích lịch sử đòi hỏi phải có, Huế sẽ mãi mãi được gìn giữ. Có 5 việc lớn đã thực hiện ngày càng tốt hơn ở khu di sản văn hoá Huế:

– Chính phủ Việt Nam, các bộ ngành Trung ương và chính quyền tỉnh TT Huế quan tâm đầu tư nhiều mặt cho khu di sản Huế. Xác định phát huy nội lực là chính 

– Thu hút sự giúp đỡ mọi mặt của quốc tế, đặc biệt vai trò UNESCO rất quan trọng và sâu sát thường xuyên đon đốc, kiểm tra di tích cố đô Huế. Từ 1990 đến nay đã có 7 nước và 9 tổ chức quốc tế giúp nhiều dự án với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng Việt Nam. 

– Chúng ta đầu tư ngày càng nhiều cho việc nghiên cứu khoa học về di tích Huế, bản thân bảo tồn, bảo tàng, tôn tạo di tích là một khoa học vì thế phải có thái độ xử sự khoa học nghiêm túc. 

– Đã tạo ra được sự cân đối giữa việc bảo tồn , phát huy giá trị của di sản vật thể và di sản phi vật thể. 

– Việc bảo tồn di sản văn hoá Huế đã thu hút được tinh thần sáng tạo, sự tham gia nhiều mặt của người dân trong nước và nhân dân tỉnh nhà. 

Bên cạnh những thuận lợi, những việc làm được, khu di tích Huế có những khó khăn, bất cập: Khu di tích Huế đã tồn tại gần 2 thế kỷ, 80% công trình bằng gỗ lại ở trong một điều kiện chiến tranh liên miên, khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng, lụt bão, mưa dầm, độ ẩm cao nên nhiều công trình bị hư hỏng nặng và xuống cấp rất nhanh, mối mọt.  Nguồn lực đầu tư vẫn còn thấp so với yêu cầu của công việc bảo tồn. Chất lượng bảo tồn một số công trình còn thấp.  Đội ngũ quản lý, kỹ thuật và nghiên cứu khoa học ở khu di tích còn thiếu và không đồng bộ, đòi hỏi phải tiếp tục đào tạo bồi dưỡng mạnh mẽ tập trung hơn nữa.  Ý thức bảo vệ di sản văn hoá, bảo vệ môi trường của khách du lịch và của một bộ phận người dân còn kém. 

Có 4 vấn đề mà thời gian tới chúng tôi đặc biệt quan tâm:

– Duy trì những tiêu chuẩn cao về bảo tồn .

– Bảo vệ cảnh quan văn hoá.

– Tìm cách hoà nhập bào tồn di sản với phát triển kinh tế xã hội. 

– Tiếp tục tranh thủ sự đầu tư nguồn vốn cảu quốc gia và quốc tế đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Huế.

  Để đánh giá những thành quả đã đạt được và nhằm khơi dậy lòng tự hào và trách nhiệm của người dân đối với di sản văn hoá Thế giới, vào hai ngày 25 và 26/3/99 tỉnh ta sẽ tổ chức trọng thể lễ hội kỷ niệm 24 năm Ngày giải phóng quê hương (1975-1999) và 5 năm di tích cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới. Lễ hội kỷ niệm nhằm huy động sức mạnh nội lực nhưng chúng tôi rất mong sự giúp đỡ, hỗ trợ công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị khu di sản văn hoá Huế, góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phấn đấu xây dựng TT Huế xứng đáng là một trung tâm văn hoá – du lịch đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

(Nguồn Sưu tầm Internet)

Share.

About Author

Leave A Reply