Browsing: Kiến trúc cung đình

co-do-hue-Copy
Hồi sinh di sản kiến trúc Huế
By

Sau chiến tranh, gần 2/3 trong tổng số gần 300 công trình kiến trúc nghệ thuật cung đình của cố đô Huế trở thành phế tích,…