Browsing: Kiến trúc cung đình

Hue-CD-0003
Quá trình hổi sinh di sản Huế
By

Có một thời kỳ dài, nhiều công trình kiến trúc cung đình triều Nguyễn (1802 – 1945) ở Huế bị lãng quên, trở thành những phế…